Black Hole เพลงใหม่จาก กอล์ฟ พิชญะ แฟนๆที่ชื่นชอบ กอล์ฟ พิชญะ เตรียมฟังเพลง Black Hole ที่อยู่ในอัลบั้ม 1nvasion เร็วๆ นี้แน่นอน เตรียมฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง Black Hole ขับร้องโดย กอล์ฟ พิชญะ จากอัลบั้ม 1nvasion ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง Black Hole กอล์ฟ พิชญะ หลุมดำ หรือ black hole หมายถึงเทหวัตถุในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมาก ไม่มีอะไรออกจากบริเวณนี้ได้แม้แต่แสง เราจึงมองไม่เห็นใจกลางของหลุมดำ หลุมดำจะมีพื้นที่หนึ่งที่เป็นขอบเขตของตัวเองเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ ที่ตำแหน่งรัศมีชวาร์สชิลด์ ถ้าหากวัตถุหลุดเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์ วัตถุจะต้องเร่งความเร็วให้มากกว่าความเร็วแสงจึงจะหลุดออกจากขอบฟ้าเหตุการณ์ได้ แต่เป็นไปไม่ได้ที่วัตถุใดจะมีความเร็วมากกว่าแสง วัตถุนั้นจึงไม่สามารถออกมาได้อีกต่อไป Black Hole กอล์ฟ พิชญะ หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง Black Hole สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง Black Hole กอล์ฟ พิชญะ ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ